S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

 

 

 

KONTAKTY

AUTO-M, s.r.o.
Vltavské nábřeží 528/10
370 05 České Budějovice
tel: +420 385 349 249
automcb@automcb.cz
mob: +420 777 166 170
mob: +420 777 166 180

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

220,00 Kč (8,58 EUR)
skladem ANO
1 790,00 Kč (69,77 EUR)
skladem NE

Úvod » PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

Ceny  již od 50,- Kč za hodinu

Vrátná záloha nutná k zapůjčení přívěsu 5000,- Kč

 

  • Při zapůjčení na víkend ( od pátku 15.00 hod do pondělí 9.00 hod)   ÚČTUJEME ZVÝHODNĚNOU SAZBU

 

  • Možnost zapůjčení v pracovních dnech PO-PÁ po hodinách
  • Možnost dlouhodobého pronájmu za speciálně upravených podmínek 
  • Na zapůjčené vozíky je sjednáno povinné ručení a havarijní pojištění 

 

Rezervaci či objednávku je možné udělat buďto telefonicky a e-mailem (veškeré kontakty jsou uvedeny v záložce kontakty).

Nebo zde v rezervaci autoservisu - kde do poznámky uveďte o jaký termín a vozík máte zájem.

REZERVACE

 

CENÍK PŮJČOVNÉHO - ceny jsou uvedeny bez DPH (Kč)

 

 
 

Rozměry:
použití:
brzdy:
Celková hmotnost:
nosnost:
 

714,00 Kč (27,83 EUR)

skladem ANO


 

303,00 Kč (11,81 EUR)

skladem ANO


 

303,00 Kč (11,81 EUR)

skladem ANO


 

835,00 Kč (32,55 EUR)

skladem ANO


 

545,00 Kč (21,24 EUR)

skladem ANO


 

351,00 Kč (13,68 EUR)

skladem ANO


 

956,00 Kč (37,26 EUR)

skladem ANO
 

835,00 Kč (32,55 EUR)

skladem ANO


 

835,00 Kč (32,55 EUR)

skladem ANO


 

593,00 Kč (23,11 EUR)

skladem ANO
 

545,00 Kč (21,24 EUR)

skladem ANO
 

351,00 Kč (13,68 EUR)

skladem ANO
 

956,00 Kč (37,26 EUR)

skladem ANO

I.Všeobecné podmínky

1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel AUTO-M s.r.o. a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě ( dále jenom nájemce).

2. Nájemce může být každá fyzická osoba, která předloží 2 platné doklady totožnosti ( pas,občanský průkaz, řidičský průkaz),nebo právnická osoba,podnikatel jenž předloží OP,živnost. list,výpis z OR.

3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.).

4. V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.

5. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k předmětu pronájmu.

II.Použití pronajatého předmětu:

1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

III.Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce:

1. Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele.

2. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena.

3. V případě prodloužení smlouvy bude stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy.

4. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu:

1. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době nebo telefonické domluvě s pronajímatelem.

2. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele.

3. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den držení předmětu. Pronájemce v tomto případě má i právo na plnou náhradu škody.

4. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.

5. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.

6. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně vyčištěn. V případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 150,- Kč; silné znečištění - 300,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.)

7. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

V. Stav pronajatého předmětu:

1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání

2.Na pronajaté přívěsné vozíky je sjednano zákonné pojištění i havarijní pojištění.

VI. Ručení nájemce:

Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem.

VII. Ochrana dat:

Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.

IX. Vrácení kauce:

V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby kdy bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.

X. Závěrečné ustanovení:

1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.

3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.

 
 
 
YjNlM2